Mėnulis zodiako ženkluose

Mėnulis, lygiai taip pat kaip ir Saulė, dangaus skliaute keliauja per zodiako žvaigždynus. Tik jo kelionė daug greitesnė nei Saulės: ji per zodiako ženklą keliauja maždaug vieną mėnesį, o Mėnulis per nepilną mėnesį apkeliauja visus zodiako ženklus, kiekviename iš jų praleisdamas apie 2-3 dienas.

Taip kiekviename ženkle Mėnulis įgauna vis kitokių savo energijos atspalvių, jo raiška ir poveikis subtiliai kinta priklausomai nuo zodiako ženklo simbolinių savybių kiekviename žmoguje individualiai ir bendrai aplinkoje, pasaulyje.

Saulės (sąmonės) dienos šviesoje matome ir gebame suprasti mus supantį pasaulį. Mėnulis – nakties prieblandos valdovas, tad simboliškai jis labiausiai susijęs su paslėptais, nematomais dalykais:
pasąmone, intuicija, instinktyviomis reakcijomis, vidinėmis žmogaus savybėmis, charakteriu,
jausmais, emocijomis.