Mėnulio dienos

Mėnulio dienos nesutampa su Saulės dienų kalendoriumi. Įprastai jos trunka kiek ilgiau nei para, tačiau pirmoji Mėnulio diena gali trukti ir kelias valandas, o paskutiniosios dienos visai nebūti to mėnesio Mėnulio kalendoriuje. Visas Mėnulio dienų ratas yra dvasinio pakilimo kelio simbolika subtiliuose sluoksniuose. Kiekvieno ciklo pabaiga atveria naują pradžią.

Mėnulio dienų aprašymai parengti pagal P. Globos perteiktą Avestos tradiciją.

Patartina perskaityti dienos simbolio pavadinimą ir skirti laiko apmąstymui šio simbolio asmeninei prasmei. Tik vėliau perskaitykime aprašymą, kuris yra tik vienas iš gausybės galimų reikšmių variantų.

Kiekvieną Mėnulio dieną stebėkime save, aplinką, įvykius. Pasižymėkime savo savijautą, asmenines patirtis ir individualias tos Mėnulio dienos energijos raiškas. Taip sukursime (tiksliau, atkursime) savo asmeninį ryšį su Mėnulio dienomis, pažinsime save ir savo kaitą keliaujant Mėnulio ciklu.

Pasirink mėnulio dieną

1 Mėnulio diena

Žibintas

Tai pirminio impulso, naujos pradžios, naujų darbų ir iniciatyvų diena. Ši Mėnulio jaunaties diena – naujo Mėnulio ciklo pradžia. Nors dar nėra energijos aktyviai veiklai, tačiau kūrybinis dienos potencialas labai stiprus, todėl vertėtų jį išnaudoti planuojant, svajojant, projektuojant savo ateities strategiją. Šią dieną pasėtos sėklos augs ir skleisis viso ciklo metu, todėl stebėkite, kokias mintis sėjate į savo realybės dirvą. Pasąmonėje atbunda begalinių galimybių ir variantų gausos šviesa – suvokime ir sąmoningai pasirinkime tai įkūnyti savo gyvenime. Šios Mėnulio dienos energijos potencialas įsisavinamas asmeniškai ir individualiai, vienumoje, atsigręžiant į vaikystę, ištakas, protėvius. Vengtina grupinė veikla.

Pradedu naują begalinio kūrybinio potencialo apšviestą etapą. Man viskas yra įmanoma.

2 Mėnulio diena

Gausybės ragas   

Mėnulio diena, kai išliejamas užsitarnautas atpildas – lyg iš mito apie gausybės ragą. Tai diena, kai Mėnulio danguje dar nesimato, bet ji pilna augimo energijos. Į ką sutelkiame dėmesį –
tą ir auginame. Diena taip pat susijusi su skonio receptoriais, apetitu, mityba. Palanku atsirinkti reikiamą maistą, pradėti laikytis dietos, dienos mitybos režimo ar sveiko gyvenimo būdo. Mokomės dosnumo, labdaros, duoti ir dalintis savo turima gausa, kad nepaspringtume pertekliumi, netaptume nepasotinami materialiais, emociniai ar dvasiniais dalykais.

Aš auginu savo potencialą. Aš žinau, kas yra reikalinga mano
harmoningam augimui. 

 

3 Mėnulio diena

Leopardas

Iki šios dienos dangaus skliaute Mėnulis nėra matomas. Trečią Mėnulio dieną pasirodo plonytis Mėnulio pjautuvėlis. Mėnulio energija labiau atsiveria pasauliui, įgauna daugiau pasireiškimo jėgos, ryžto ir valios. Diena aktyvi ir stipri, aštrios bei tirštos energijos, palanki fizinei veiklai. Nesuvaldžius intensyvėjančios energijos potencialo kyla konfliktų, agresijos, traumų rizika. Šią dieną ypač vengtinas puolimas (kaip gynybos būdas). Leopardas susikoncentruoja ir mobilizuoja gyvybines jėgas prieš galingą šuolį, kad pasiektų konkretų tikslą. Svarbu nepasiduoti provokacijoms ar baimėms, nesiblaškyti, bet sutelkti vidinę galią ir pradėti individualiai veikti norima kryptimi.

Ilga kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Tikslingai ir efektyviai naudoju vidinės energijos resursus.  

4 Mėnulio diena

Medis

Mėnulio energija šią dieną rami, pasyvi, rimta. Tinkama atsigręžti į šaknis, ištakas, tradicijas. Šią dieną nereikėtų gundytis raškyti vaisių, bet grįžti prie šaknų, jas puoselėti, valyti, prižiūrėti, jas sustiprinti ir pagerinti. Šią dieną Visata kalba simbolių ir ženklų kalba, kad prisiliestume prie praeities ir jos paslapčių (protėvių, giminės, gimtųjų vietų, tautos, istorijos, genetinės informacijos, būties). Kodų prasmės išsiaiškinimas gali atskleisti dabarties įvykių priežastis. Būkime gamtoje, pasikliaukime intuicija, atsiverkime jausmams, atsigręžkime į savo vidinę šerdį, į savo sielos namus. Tai pasirinkimo tarp gėrio ir blogio diena; savo sprendimus gerai apgalvokime vienumoje. Pažinimo, Gyvybės ar Pasaulio medžių simbolika atskleidžia ir žmogaus gyvenimo dėsnius: tik sveikos ir galingos šaknys augina tvirtą liemenį, plačias šakas ir duoda gausų derlių.

Tvirtai jaučiu derlingą žemę po kojomis.
Mano sveikos ir stiprios šaknys mane augina aukštyn.

5 Mėnulio diena

Vienaragis

Mitinė būtybė Vienaragis siejamas su transmutacija alchemijoje (netauriųjų metalų virtimas tauriaisiais). Auksinius obuolius valganti stebuklinga būtybė geba pakeisti savo išvaizdą, numatyti ateitį ir išpildyti jį galinčio prisijaukinti žmogaus norus. Šios dienos Mėnulio energija auginanti, besiplečianti (palanku darbų pradžiai, veiklos plėtrai). Tai materialaus, emocinio ir dvasinio maisto įsisavinimo, transformacijos ir perdirbimo diena. Padidėja jautrumas atsirinkti tinkamą maistą, informaciją, santykius. Būtina vartojamo maisto švara bei saikas. Priešingu atveju – prikaupsime toksinų ne tik fiziniame kūne. Galimi išbandymai ir gundymai, todėl svarbu pusiausvyra, ištikimybė, vertybinių principų, pareigų, pažadų ar priesaikų laikymasis. 

Mano pokytis vyksta pačiu harmoningiausiu būdu.
Mano švarus maistas maitina mano auginančias mintis, žodžius ir veiksmus.

6 Mėnulio diena

Gervė (Vaivorykštė, Debesys)

Dienos simbolis – gervė: šventas ir pranašiškas paukštis. Senovėje šią dieną „skaitydavo“ iš debesų: jei dangus yra giedras arba visiškai padengtas debesimis – pasaulyje nėra harmonijos. Tai kosminės energijos (pranos, či) įsisavinimo, perleidimo per save, diena. Skrydžio ir išsilaisvinimo iš apribojimų diena. Šiandien palanku atlikti
kvėpavimo pratimus, lavinti uoslę. Palanki diena mokslams, informacijos kaupimui
ir perdavimui, mentaliniam ir verbaliniam darbui, įvairiems ryšiams, kelionėms. Harmoninga kosminės malonės diena.

Esu palaiminta, malonėmis apdovanota.
Energija manimi laisvai prateka ir veikia pačiu harmoningiausiu būdu.

7 Mėnulio diena

Gaidys (Magiškasis skeptras)

Tai vėjo (oro) stichijos diena. Oro stichija susijusi su mentaliniu darbu, žodžiais. Žodis šią dieną turi stipresnį energetinį užtaisą, tad prieš kalbant atidžiai pasverkime juos mintyse, suvokime jų reikšmę ir prasmę. Žodis (kaip žvirblis) neturėtų išlėkti anksčiau sąmoningos minties. Palanku melstis, skaityti šventraščius, medituoti, mažiau kalbėti ar atlikti tylos praktiką, kad sustiprėtų minties aštrumas ir žodžio jėga. Stebuklingasis skeptras yra valdovo, kuriam pavaldi verbalinė magija ir žodžio galia, simbolis, dėl to jam pavaldžios stichijos. Nepalanku meluoti, apkalbėti, keikti, nesąmoningai kalbėti, vartoti kalbos „parazitus“ ar kitaip kenkti mintimis ar žodžiu, provokuoti ar pasiduoti provokacijoms. Tai intensyvi, aktyvi, kovos už tiesą ir teisingumą diena. Gaidžio simbolis šią dieną savo balsu išsklaido tamsumas, bet nesivelia į neapgalvotas peštynes. Šiandien geriau imtis darbų, kuriuos galima greitai užbaigti.

Esu harmoningame ryšyje su oro stichija.
Mano ištarti žodžiai laimina pasaulį.

8 Mėnulio diena

Feniksas

Tai Mėnulio diena tarp jaunaties ir priešpilnio fazių: ji susijusi su perėjimu iš vienos būsenos į kitą, su kūno biocheminių virsmų procesu. Šventasis mitinis paukštis Feniksas sudega ir prisikelia iš pelenų naujam gyvenimui. Įvyksta transformacija: seno sunaikinimas ir naujo gimimas. Tai atsinaujinimo, apsivalymo, netikėtų pokyčių, nestabilumo diena. Tai Dieviškosios ugnies diena, kuri gali sunaikinti, perkeisti ir atgaivinti amžinybei. Suteikiama galimybė grįžti atgal ir viską pradėti iš naujo,
ištaisyti padarytas klaidas. Skirkime dėmesio atgailai ir atleidimui. Atsargiai ir pagarbiai elkimės su ugnimi.

Atsinaujinimas įkvepia mane naujam gyvenimo etapui.
Renkuosi evoliucijos kelią.

9 Mėnulio diena

Šikšnosparnis

Tai įtampos tarp sąmonės ir pasąmonės diena: iliuzijų, apgaulių, paklydimų, nusivylimų, išbandymų, gundymo diena. Kad neapsigautume ir blogio nepriimtume už gėrį reikalingas papildomas sąmoningas atidumas, minčių ir norų reguliavimas, nesipuikavimas, atlaidumas, disharmonijos įveikimas. Pasitelkime dvasines tiesas, tradicijas, religiją, kad nepamestume kelio prie Gyvojo Vandens. Kiti šios Mėnulio dienos simboliai – Paukščių takas arba Motinos pienas – sąmoningas dienos krypties pasirinkimas. Šviesa yra šviesa. Tamsa yra tamsa. Dvilypumas atitolina nuo tikslo.

Renkuosi šviesą. Esu apsupta šviesos.

10 Mėnulio diena

Fontanas 

Dienos energija harmoninga, daugiau pasyvi ir palaikanti, kontempliatyvi. Fontano simbolis nurodo, kad sklidina ir pripildyta energija subtiliajame lygmenyje virsta į naujai ištrykštančią galią. Vidinio dvasinio tobulumo ir savarankiškumo simbolika, kuri turi potencialą pasireikšti išorėje. Šią dieną turėtume gerti iš Gyvojo Vandens šaltinio. Diena susijusi su tradicijų kūrimu, todėl palanku stiprinti namus, šeimą, tradicijas, kurti, atsiduoti žmonėms, užsiimti altruistine veikla. Tai aukojimo diena,
vidinės prigimties virsmo diena.

Mano vidinio Dvasios vandenyno lašai harmoningai trykšta kurdami Gyvenimą.

11 Mėnulio diena

Karūna (Ugninis kardas)

Dienos energijų srautai stiprūs, gali būti neprognozuojami, susiję su perėjimu iš vienos būsenos į kitą. Tai paslėptų rezervų, galinčių visiškai pakeisti žmogaus prigimtį, pažadinimo diena. Ugninio kardo simbolis nurodo galingą ginklą, kuris gali pakeisti, transformuoti arba sunaikinti, jei juo naudojasi tinkamai nepasiruošęs.
Tai ir dvasinės, ir fizinės švaros diena. Karūnos simbolis reiškia fizinio kūno, kundalini
energijų įvaldymą, žmoguje veikiančių gamtos jėgų pasireiškimo galią.

 

Aš pažįstu savo galią. Elgiuosi garbingai ir atsakingai.

 

12 Mėnulio diena

Magiška taurė (Šventasis Gralis)

Šventojo Gralio taurės simbolis susijęs su amžinąja laime ir nemirtingumu. Jį gali rasti tik tyros širdies žmogus. Tai mistiška, Dieviškosios paslapties kupina Mėnulio diena, kurios energija susijusi su meile, išmintimi, bendryste, vieniu. Tai dėkingumo, pagarbos, gailestingumo ir apsivalymo diena, jautrumo ir ramybės metas. Įsiklausius širdies galima išgirsti Visatos išminties šnibždėjimą.

Aš esu laiminga. Mano širdis pulsuoja Dieviškosios Meilės virpesiais.

13 Mėnulio diena

Ratas

Šios dienos simbolis – amžinasis atsikartojimas, nuolatinis ieškojimas, nesustojanti energija (pranos, či), judėjimas ratu (ciklu) viena ir kita kryptimis (senėjimas – jaunėjimas; evoliucija – involiucija). Gali būti jaučiama beprasmiška, monotoniška ir
nuobodi inercija. Tačiau įminus 12-os Mėnulio dienos paslaptį, 13-os dienos Rato nuolatinis sukimasis gali įgauti visiškai naują, unikalų pasireiškimą, kūrybiškai transformuotis. Galimybė pereiti į kitą lygmenį, sukurti savo norimą pasaulį. Tai žmogaus programų, karminės korekcijos diena. Aukščiausia šios dienos energijos simbolika – Fortūnos ratas, Talismanas (apsauga). Mėnulio energija vis auga, didėja. Tai aktyvi, judri diena, svarbūs ryšiai, bendravimas, informacija ir atidumas smulkmenoms.

Aš pasitikiu nežinomybe. Man saugu patirti pokytį ir kurti naują gyvenimo kokybę.

14 Mėnulio diena

Trimitas

Trimitas skleidžia nenutrūkstamą amžinybės garsą: tai ilgesio, laukimo, kvietimo atsigręžti į šaltinį simbolis. Svarbus budrumas, savo pašaukimo ir misijos laikymasis, kad nepasiklystume ir nepasuktume paskui klaidinantį kvietimą. Palaikomas veikimas ne iš savanaudiškų paskatų, bet daugelio labui. Tai aukštesnės prasmės paieškų diena, kai galima įveikti kliūtis, trukdančias dvasiniam pakilimui, ryšio su Dvasia atstatymui. Mėnulis vis labiau artėja prie savo ciklo kulminacijos, energijos daugėja, emocijos intensyvėja, darbingumas didėja.

Gyvenimas savaime yra prasmingas. Mano talentai ir pašaukimas neša
naudą visoms gyvoms būtybėms.

15 Mėnulio diena

Sparnuotasis šakalas (Anubis)

Mėnulio mėnesio vidurys, pusiaujas. Sparnuotasis šakalas Anubis siejamas su sielų pervedimu iš šio pasaulio į anapusinį pasaulį. Šie simboliai nurodo suplonėjusią ribą tarp matomo ir neregimo pasaulių, tarp šviesos ir tamsos, tarp žmogaus žemųjų ir aukštųjų pradų. Todėl ir Mėnulio diena yra dvilypė, kai galima pasiduoti pagundoms, klastai, silpnybėms; išryškėja instinktai, emocijos. Šiandien svarbu pasirinkimas ir intencija. Saikui ir pusiausvyrai išlaikyti reikia didesnių pastangų. Tai gėrio, tiesos ir teisingumo gynimo diena, kovos su blogiu diena. Jei vis tik tenka kovoti – darykime tai dėl teisingumo, ne iš malonumo.

Mano pasirinkimas mane sustiprina. Aš palaikau save.

16 Mėnulio diena

Balandis (Laiptai į dangų, Drugelis)

Mėnulis savo kelionės aukščiausiame taške. Tai tyrumo ir pusiausvyros diena. Būtina išlaikyti ramybę, netrikdyti vidinio komforto ir ramybės sieloje. Svarbus saikas, balansas. Balandis – vilties, taikos, dvasinio polėkio, tyrumo ir teisingumo simbolis. Šių savybių laikymasis šiandien apsaugos nuo kančios ir nuopuolio, kai prarandamas dvasinis grynumas, meilė, ryšys su gamta ir Visata. Laiptai į dangų reiškia ilgą pakilimo kelią, kuriuo einant (išorėje) apmąstomi žingsniai (kontempliacija viduje).
Įveikus jį gauname tai, ko siekėme. Skleidžiasi augimo, kilimo energijos, kūryba,
vaizduotės galia. Jei šią Mėnulio dieną stoja pilnatis, likusios mėnulio ciklo dienos bus harmoningesnės, pakylėtos.

Mano vidinė taika kuria darną mano pasaulyje.
Aš bendradarbiauju su gamta.

17 Mėnulio diena

Vynuogių kekė (Varpas)

Dienos simbolis – vynuogių kekė – asocijuojamas su kaupimu, augimu, vaisingumu. Tai moteriškos energijos (Šakti) transformacijos diena. Aukščiausiuoju savo pasireiškimu dienos energija kyla į džiaugsmą, ekstazę, įkvėpimą, meilę. Tai stipri kūrybinė energija: išnaudokime dar nepažintą jos potencialą, veikime efektyviai, bet nepersistenkime. Nesuvaldžius šios energijos ji gali kristi ir pasireikšti kaip cinizmas, gašlumas, pyktis ar agresija. Tai ne askezės ar kraštutinumų diena, priešingai – tai emocinio atsigavimo, vidinės laisvės diena, tinkama bendrauti, dalintis, skleisti meilę
ir skelbti džiaugsmą.

Aš atsiveriu savo sielos džiaugsmui. Aš švenčiu gyvenimą.

18 Mėnulio diena

Beždžionė (Veidrodis, Ledas)

Tai iliuzijų, išsikraipymų, kažko kito pamedžiojimo metas. Energijų panaudojimo prasme tai pasyvi diena. Šią dieną kaip per veidrodį galime pamatyti savo vidinio pasaulio (minčių, įsitikinimų, sprendimų) ir ankstesnių veiksmų atspindį, pasireiškiantį per kitus žmones, įvykius, aplinkybes. Dienos energija priklauso nuo kiekvieno asmeninių – aukštų ar žemų – vibracijų, nuo būties kokybės. Stebėkime, analizuokime, darykime išvadas.

Aš matau save ir pasaulį objektyviai. Aš priimu realybę.

19 Mėnulio diena

Voras (Tinklas)

Diena, kuri reikalauja atidumo, sutelktumo, kad nepapultume į klastą, provokacijas, pinkles – į nuodingo voro tinklą, kuriuo gaudomos naivios sielos. Šią dieną fiziškai ir dvasiškai švarinkime kūną, namus, aplinką, valykimės nuo kitų žmonių minčių, programų, pašalinių įtakų. Rekomenduotina kūrenti ugnį ar uždegti žvakę, atlikti apsaugos ritualus. Išbandymai gali ateiti per melą, puikybę, pavydą, kerštą ar iliuzijas.
Šią dieną nepriiminėkime sprendimų, negeneruokime naujų planų ar idėjų bei atsargiai vertinkime pasiūlymus, kad nepapultume į apgaulingą nematomą ideologinį tinklą. Dėkime daugiau pastangų, kad išliktume aukštos moralės, kantrūs, kuklūs ir
nesavanaudiški.

Mano sąžinė yra švari. Aš esu saugi.

20 Mėnulio diena

Erelis

Mėnulio dienos energija rimta, kontempliatyvi. Tai dvasinio virsmo, abejonių įveikimo, pakilimo, kosminių dėsnių pažinimo metas. Erelis yra dangun besiveržiančios galios ir apsaugos simbolis, taip pat dvasinių pasiekimų simbolis, plataus užmojo ir tolimų horizontų jėga. Šią dieną galima pamatyti savo gyvenimo kryptį, suvokti jos prasmę,
atpažinti savo mokytojus. Tinkama diena praleisti rimtyje, susitelkti, susikaupti, apmąstyti ar koreguoti strategiją, numatyti tolimesnius žingsnius. Tai vertybių suvokimo diena, kai matome viską iš paukščio skrydžio perspektyvos. Tačiau santykiuose svarbu nežvelgti „iš puikybės aukščio“, priešingai – šiandien puoselėkime pagarbą, draugiškumą, santarvę.

Aš atpažįstu man danguje įspaustus ženklus.
Mano mintys, žodžiai ir veiksmai atitinka mano vertybių sistemą.

21 Mėnulio diena

Žirgas (Žirgų kaimenė)

Tai aktyvi, stipri, energinga, kūrybinga Mėnulio dienos energija. Tai kryptingos, ne chaotiškos energijos veržimasis. Žirgas įkūnija aktyvų ir atkaklų judėjimą siekiant aukščiausio tikslo. Tai drąsos, garbės, riteriškumo, pareigos, pasiaukojimo, ištikimybės, teisingumo ir tyrumo simbolis. Šią dieną palanku veikti grupėmis, kolektyve: energija akumuliuojasi, randasi daugiau supratimo ir bendruomeniškumo. Tai ir vidinės transformacijos, permainų diena.

Aš kryptingai veikiu dėl savo tikslo.
Tiesa mane vaduoja.

22 Mėnulio diena

Dramblys (Raktas, Knyga)

Mėnulio energija šiandien pasyvi, rami. Dramblys simbolizuoja ilgaamžiškumą, stabilumą, jėgą, pastovumą, pasaulio išmintį, įstatymą. Tai išminties, mokslų, studijų, žinių bei patirties dalinimosi ir įsisavinimo, įtvirtinimo diena. Gilinimasis, aiškinimasis, analizė, suvokimai šiandien yra rezultatyvesni. Rakto simbolis nurodo galimybę
atrakinti slaptų žinių lobyno spyną, įveikti simbolių ir ženklų reikšmes bei prasmes. Diena siejama su karminiu žmonijos kodu: praeities, dabarties ir ateities atskleidimu.

Mano žinios ir patirtis augina mano išmintį. Gavimas ir davimasyra balanse.

23 Mėnulio diena

Krokodilas

Tai Mėnulio ciklo fazių lūžio diena. Tai seno naikinimo, radikalių reformų, negrįžtamų pokyčių momentas. Krokodilas simbolizuoja absoliutų atkaklumą, bet kokio veiksmo užbaigtumą, mirtiną kovą. Pačia žemiausia pasireiškimo forma dienoje vyrauja nepasotinamumas, godumas, egoizmas, keršto troškimas, kova, nepasverta rizika, pyktis, nerimas. Ši diena reikšminga visam mūsų evoliucijos keliui, tai išbandymų diena, todėl nevalia pasiduoti provokacijoms, elgtis negarbingai. Prireiks drąsos dorybingam poelgiui ir ryžto šviesai apginti.

24 Mėnulio diena

Lokys (Kalnas)

Mėnulis pasiekė savo ciklo paskutiniąją fazę, tad Mėnulio mėnuo eina į pabaigą. Tai aktyvios energijos pabudimo ir kilimo bei jos perdavimo diena. Tai kūrybinių galių pasireiškimo metas. Aktyvus vyriškasis (Jan) pradas transformuojasi į pasyvią moteriškojo prado (In) energiją. Diena siejama su gamtos jėgų pabudimu, gydymu, seksualinių energijų pažadinimu ir transformacija. Stiprūs žmonės šią dieną savo energiją skiria dideliems darbams, svarbių reikalų „pagrindo padėjimui“. Silpnesni žmonės šią dieną pasyvūs, ilsina kūną ir sielą.

Aš jaučiu savo kūną. Priimdama kūno pojūčius gyvenimo tėkmei sakau TAIP!

25 Mėnulio diena

Vėžlys

Vėžlio simbolis siejamas su dangaus atspindžiu Žemėje (Dangiški dėsniai žemėje), išmintimi ir pranašystėmis. Jis yra daiktų informacijos saugotojas, Visatos stabilumo, žinių amžinumo ir neliečiamumo simbolis. Dienos energija pasyvi, kontempliatyvi: tai vienatvės, susikaupimo ir vaizduotės laikotarpis. Diena susijusi su giliausiu pažinimu, sutapimų išsiaiškinimu, likimo supratimu, prisijungimu prie informacinio lauko. Geriau vadovautis principu „skubėk lėtai“, elgtis ramiai ir tikslingai, išlikti pusiausvyroje, pasitikėti intuicija. Svarbu valyti mintis, lavinti stebėjimą,
aiškiaregystę, vidinę klausą, įžvalgą. Viskas vyksta savo laiku.
Mano gyvenime viskas vyksta savo laiku.
Man priklauso visas mano laikas.

26 Mėnulio diena

Rupūžė (Pelkė)

Diena simbolizuoja klaidingą išmintį, liūną, kai galima pakliūti į savo paties išminties pinkles, pasijausti pranašesniu už kitus, patekti į puikybės pelkę. Šios dienos raktas – kiekvienoje būtybėje įžvelgti Dievo dvasios atspindį (pasakoje varle paversta karalaitė
savo esybėje netampa varle). Tai skolų, duoklės atidavimo Žemei diena, taip pat
susijusi su karma joga. Tai apsivalymo, išorinio purvo atsikratymo diena, išsinėrimo iš senos odos, savo ydų, klaidingų įsitikinimų diena. Švarinkimės visuose būties lygmenyse, kad išgrynintos vidinės ašies šviesa persmelktų gyvenimą. Taip pasiekiama tikroji išmintis. Šią dieną energija nėra tvari – ji greitai išeikvojama. Siekiant jos neiššvaistyti reikia apgalvotai ją panaudoti arba susilaikyti nuo aktyvios veiklos, ilsėtis.

Aš išmintingai naudoju savo energiją. Aš lengvai paleidžiu tai,
kas nebereikalinga ir trukdo šviesai skleistis.

27 Mėnulio diena

Trišakis (Inkaras)

Tai Kosminės paslapties, švento pasaulio misterijos diena. Trišakis – aukščiausio Kosminio teisingumo simbolis, su kuriuo siejamas nuolat atsinaujinantis ir amžinai viliojantis Dvasios vandenyno gelmės simbolis. Trišakis yra ir dievų valdžios simbolis, su kuriuo valdomos stichijos, energijos pradai (vyriškasis (Jan), moteriškasis (In)
ir beasmenis (Den)). Galutinį tikslą laisva valia pasiekia tas, kuris įvaldo šį galios įrankį, sutramdo chaosą, išsivaduoja iš iliuzijų. Inkaras simbolizuoja absoliučią ištikimybę, atsidavimą, vilties ir idealų tvirtybę. Jis yra stabilumo simbolis permaininguose vandenyse. Dienos energija kintanti, mistiška, subtili, intuityvi, kūrybiška. Jei nesivadovaujama iliuzijomis, galimos gilios įžvalgos, paslapčių įminimas, intuicijos ir intelekto sinergija.

Aš esu apsupta meilės vandenyno. Aš pasitikiu savo intuicija.

28 Mėnulio diena

Lotosas

Nuo ryt Mėnulio dangaus skliaute kelias dienas nebematysime, tad ši diena apibendrina nueitą Mėnulio ciklo kelią. Dienos simbolis – lotosas, vandens lelija, apjungianti keturias skirtingas stichijas: šaknimis žemę, stiebu vandenį, žiedu orą; stiebiasi į saulę (ugnį). Kartu tai ir dvasios, jos pasireiškimo materijoje simbolis, taurumo ir tyrumo simbolis. Tai aukščiausių dorybių, moralės, dvasinio sąmoningumo diena. Šios dienos skaidri energija leidžia suvokti prasmę, pamatyti tiesą, bendrauti su Dvasia, savo siela, patirti nušvitimą. Ši diena simbolizuoja nesitapatinimą ir
bet kokių iliuzinių ryšių, visko, kas, trukdo žmogui reikšti savo aukštesniąją prigimtį,
nutraukimą. Šiandien galima gauti maksimumą naudos iš minimumo informacijos. 

Stichijų elementai manyje harmoningai apsijungia.
Aš bendradarbiauju su savo siela.

29 Mėnulio diena

Aštuonkojis (Hidra)

Mėnulio mėnesio dienų simboliai augino dvasinį pakilimą. Šiandien beliko įveikti paskutinį ir stipriausią išbandymą: šią dieną Mėnulio nebematome dangaus skliaute. Mėnulio tamsoje sustiprėja ir negatyvios jėgos. Diena siejama su Švento Mykolo Arkangelo kova su Šėtonu, Heraklio mūšiu prieš Hidrą. Tai karminio atpildo diena. Kovos su blogiu diena.
Apsivalykime, atiduokime skolas, skirkime laiko tvarkai, švarai, apsauginiams ritualams, maldai. Geriausiai šią dieną užsiimti namų ruoša. Jei ši diena yra paskutinė
Mėnulio mėnesio diena, atlikime peržiūrą ir paanalizuokime šio Mėnulio ciklo mums reikšmę, jo dovanas ir iššūkius.

Aš esu dėkinga už patirtą gyvenimo kelionę. Šviesa yra manyje.

30 Mėnulio diena

Gulbė

Ši Mėnulio diena būna ne kiekviename jo cikle. Jei Mėnulio mėnuo pasibaigia Gulbės diena, pirmąją naujojo ciklo dieną (jaunatį) pasitinkame pozityviau nusiteikę, būsimas ciklas būna harmoningesnis. Tai Mėnulio ciklo darbų užbaigimo diena, apibendrinimo, refleksijos metas. Gulbė simbolizuoja aukščiausią meilę ir susiliejimą su Dvasia, Nirvaną. Tai ir pagalbos, gailestingumo, altruizmo, virsmo (dvasios transformacijos) simbolis. Dienos energija palanki kontempliacijai, skleistis grožiui, menui, džiaugsmui, tauriems jausmams. Tai harmonijos, gailestingumo ir saiko diena.

Aš kuriu savo gyvenimo grožį. Aš myliu ir esu mylima.