Rekomendacijos užtemimų laikotarpiui

Rekomendacijos užtemimų laikotarpiui

Įvairios tradicijos turi skirtingus pamokymus, kaip elgtis ar nesielgti per užtemimus, kartais net vienas kitam prieštaraujančius. Net ir tokioje mažoje mūsų šalies teritorijoje senovėje vieni ne tik patys užsidarydavo namuose ir melsdavo nuodėmių atleidimo, bet ir gyvulius tvartuose suslėpdavo, kad tie nesusirgtų. Kiti gi triukšmaudavo, indus tarškindavo, kad nelabuosius nubaidytų. Bet kokiu atveju, Lietuvoje neturėjome vienos bendros tradicijos, tačiau kaip ir daugelyje tautų, buvo gajus neigiamas požiūris į retai besikartojančius paslaptingus dangaus reiškinius.

Kad ir kokios rekomendacijos bebūtų, svarbu savyje atpažinti, ar laikomasi jų iš baimės, ar iš sąmoningo sprendimo prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir gyvenimo tėkmės pokyčius. Be to, juk užtemimų laikotarpis tarsi lakmuso popierėlis iki tol gyvento gyvenimo. Tad nereikėtų kaltinti užtemimo, Mėnulio, Saulės ar bet kokių kitų „labųjų ar nelabųjų“ už savo paties praeities sprendimus, veiksmus ar atisakymą veikti.

Užtemimų laikotarpiu atkreipkime dėmesį į bet kokią neįprastą savijautą, netikėtą būseną, emocijas, įvykius, aplinkybes, žmones. Stebėkime ženklus, kurie mums rodo, kuriose srityse vis dar trūksta darnos ir švaros, kur „pastrigome“ ir neleidome gyvenimo energijai pratekėti. Perskaitykime mums asmeniškai siunčiamas svarbias Visatos žinutes. Tai ypatingai svarbu.

Bendriausias patarimas, kurio galime laikytis užtemimų laikotarpiu – stengtis išlikti stebėtojais. Geriau šiek tiek atsitraukti, susiplanuoti neintensyvią darbotvarkę, daugiau ilsėtis. Geriau vertinti vidines būsenas ar išorinius įvykius „per ištiestą ranką“, iš ilgojo laikotarpio ar platesnių horizontų perspektyvos. Vengti pervargimo, susisukimo įvykių verpete, skubėjimo, nesąmoningo įsiaudrinimo.

Tokiais periodais geriau reaguoti, bet ne patiems inicijuoti (pavyzdžiui, palaukti, kol bus paskirta kažkokio įvykio data, bet nesiimti veiksmų paveikti jos nustatymo procesą, nenurodyti konkrečios datos ar pan.).

Rekomenduotina atidėti rimtus darbus ar svarbius gyvenimo pokyčius, pavyzdžiui, neplanuoti sudėtingų pokalbių, ypač jei jie nusimato būti emocingi, nekeisti darbo, nesamdyti žmonių, neatlikti didelių finansinių operacijų, nepasirašinėti sutarčių, nesituokti, nepirkti būsto, neplanuoti operacijų ar pan.

Kita vertus, kitiems šios galingos energijos kaip tik pasitarnauja ypatingiems darbams, transformacijoms, pokyčiams. Svarbu suprati, kad pasiruošusiam, susiderinusiam ar nuolatos gyvenančiam harmonijoje su gamtos ir kosmoso energijomis žmogui tai bus stiprios energijos bangos metas, kuris padės bet kokioje transformacijoje ar atsinaujinime (ar tai būtų naujas verslas, senų santykių stiprinimas, ar dvasingumo gilinimas). Tai yra kosminė dangaus šventė žemės šviesuoliams.

 

Šviesos linkėdama - Astrologė Ieva

Grįžti į tinklaraštį