Pavasario lygiadienio galia

Pavasario lygiadienio galia

Astronomijoje pavasario lygiadienis yra momentas, kai Saulė, keliaudama ekliptika, atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo taške. Kovo 20–21 d. visame Žemės rutulyje dienos ir nakties trukmė tampa vienoda. Pavasario lygė – tai atskaitos taškas, kai saulė pateka tiksliai rytuose, leidžiasi vakaruose. Dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Tai astronominė pavasario pradžia.

 

Nuo seniausių laikų žmogus laiko tėkmę skirstydavo ir įvairiai dalindavo. Senoviniai kalendoriai atskleidžia žmogaus žemiškojo gyvenimo ir gamtos, kosmoso santykį. Mėnulio ciklo kalendoriai siekia akmens amžių. Su žemdirbyste atsirado ir metų laikų (sezonų) kalendoriai, kurių atskaitos taškas – saulėgrįžos ir lygiadieniai. Žmogaus gyvenimas buvo neatsiejamas nuo gamtos virsmų cikliškumo. Ilgainiui įvairių tautų ir kultūrų kalendoriai susiliejo (ar buvo sulieti) su įvairių religijų šventėmis ir papročiais.

 

Gamtoje pavasario lygiadienis pirmiausia siejamas su šviesos, šilumos sugrįžimu. Atbunda gamta, suaktyvėja įvairios gyvybės formos, pradeda grįžti paukščiai, žemė vaduojasi iš sukaustymo, augaluose ima kilti syvai, vanduo išsilaisvina iš šalčio gniaužtų... Perfrazuojant K. Donelaitį, Saulelė vėl atkopdama budina svietą ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokiasi.

 

Dvasine prasme pavasario lygiadienis simbolizuoja atgimimą, vaisingumą, kūrybingumą, atsinaujinimą, kovą tarp šviesos (dienos) ir tamsos (nakties). Tai išorinė gamtoje ir vidinė žmoguje vykstanti transformacija, perėjimas iš sąstingio, mirties, į atbudimą, gyvastį. Tai naujos pradžios atskaitos taškas.

 

Astrologijoje Saulei „įėjus“ į Avino Zodiako ženklą prasideda Naujieji astrologiniai metai. Avinas laikomas pirmuoju Zodiako ženklu, todėl ši energija mums simbolizuoja pradžią, gimimą, jėgą, kuri nugali mirtį. Tai pareiškimas visam pasauliui – „Aš esu!“. Ir ne šiaip sau „esu“, bet esu galingas, energingas, stiprus ir imuosi iniciatyvos iššūkiams nugalėti, aktyviai veikiu, ir, jei reikia, kovoju už vietą po Saule! Avino Zodiakas atstovauja ugnies stichijai. Jo ugnis padeda triumfuoti šviesai, pagreitina pavasario „sprogimą“. Tai pirminė ugnies kibirkštis įžiebianti gyvybę.

 

Nors dabar esame neišvengiamai „pririšti“ prie laikrodžių ir jų rodomo laiko, nors ir labiau fiksuojame valandas, dienas, ar įvykius, giliai viduje dar tikrai turime tuos įrašus, kuriuose užkoduotas pirmapradis žinojimas apie Žemės ir Visatos dėsnius, ciklus, jų prasmę. Atsitraukus nuo linijinio (baigtinio) laiko sampratos papulsime į „riedėjimą Rėdos ratu“, į laiko mandalą. Čia svarbūs virsmo taškai – lygiadieniai ir saulėgrįžos – kuriuose peržvelgiamas ir nueitas kelias, sukaupta patirtis ir nutiesiamas tiltas į būsimą etapą, į ateitį. Šiuose virsmo (pokyčio) laikotarpiuose svarbu „sulėtėti“ ar net sustoti. Senosiose kultūrose tai buvo šventasis laikas, sustabdantis kasdienybę (graikų kairos ir chronos arba lotynų sacrum ir profanum, t.y. šventas ir nepašventintas, už šventumo ribų, pasaulietiškas).

 

Senovės lietuviai tikėjo, kad lygiadienio rytą išsimaudžius upėje, tekančioje iš rytų, būsi tyras ir sveikas visus metus. Koks tavo švento laiko ritualas? Ar kokį jį norėtum susikurti? Gal pasitikti tekančią saulę? Gal užsidegti žvakę ir skirti laiko kontempliacijai, maldai ar dienoraščiui? Gal susitikti su savo būrio paukščiais susigiedojimui ar susiklegėjimui? Gal išeiti pasivaikščioti ir gamtoje ieškoti atbundančios gyvybės ženklų? Gal pasėti augalų sėklų ir užkalbėti jas meilės burtais? Arba pasėti sąmoningumo sėklų, intencijų, svajonių ir vėliau stebėti, kaip jos kalasi, auga ir duoda vaisių?

 

„Visais savo istoriniais kaulais“ jaučiu, kaip svarbu tokiais virsmų laikotarpiais sustabdyti kasdieninį laiką. Kaip svarbu pasinerti į savo šventoves, kad atgimtume po nauja Saule su nauja jėga.

 

Šis metų gamtos virsmas švenčiamas kartu su pasauline Žemės diena (kovo 20 d.). Beje, Jungtinės Tautos 2012 m. paskelbė kovo 20 d. ir tarptautine laimės diena! Šventės iniciatorė buvo Butanas, kuris laikomas viena laimingiausių šalių pasaulyje. Ši diena skirta paraginti visas pasaulio valstybes aktyviai siekti, kad būtų gerinama žmonių psichologinė, fizinė ir socialinė savijauta, stiprinama emocinė sveikata, sąmoningumo ir dėmesingumo ugdymas.

 

Tikslus lygiadienio stojimo momentas 2024 m. kovo 20 d. 06 val. 06 min. Pasveikinkime save, pasaulį ir tekančią Saulę su naujuoju įkvepiančiu pavasariu, su nauja atbundančia galia. 

Grįžti į tinklaraštį