Kūrybiška Mėnulio pilnatis Liūto Zodiake

Kūrybiška Mėnulio pilnatis Liūto Zodiake

Mėnulio pilnatys – Mėnulio ciklo pikas, kulminacija. Šiuo laikotarpiu išryškėja tai, ko iki šiol galbūt nepastebėjome, nesusivokėme, nes Saulė (sąmonė) išsidėsčiusi dangaus skliaute opozicijoje su Mėnuliu (pasąmone) apšviečia visas žmogaus vidines kerteles, atidengia šešėlius. Ir ne veltui! Nes šiuo galingos Mėnulio energijos laikotarpiu susivokę savo realybėje turime jėgos priimti sprendimus visa tai keisti. Arba priešingai – toliau stiprinti, jei tai palanku.

 

2024 metų pirmąją Mėnulio pilnatį sutinkame Liūto ženkle. Prisimink vasaros žydrą dangų ir Saulės šviesą. Pajausk visu kūnu sutvertą jos šilumos palaimą. Atėjo metas užkonservuotoms Saulės dovanoms. Tiesiogine prasme, ir perkeltine. Saulė kiekvieną iš mūsų šioje Žemėje apdovanojo dalele savęs. Ji šviečia ir šildo leisdama gyvybei skleistis. Mes spinduliuojame savo energiją ir dėmesį kurdami savo gyvenimus. Mėnulio pilnatis Liūto ženkle, kurio simbolinė valdovė ir yra Saulė, išryškins mūsų saviraišką ir kūrybiškumą (jo klestėjimą ar skurdumą, jo potenciją arba slopinimą).

 

Kūrybiškumas – ne vien meniškumas. Kūrybiškumas – tai beribės gyvybinės energijos panaudojimo galimybės! Tad kuriame mes kiekvienas asmeniškai diena iš dienos, nuo pat ryto iki nakties, pagal savo individualias savybes, charakterį, mąstymą, vaizduotę, smalsumą, motyvaciją ir t.t.

 

Mėnulio pilnaties šviesoje apžvelkime savo gyvenimo kūrybą, savo energijos indėlį į gyvenimo „statybą“. Kokius talentus Tavo siela atsinešė į Tavo kūną, į šį gyvenimą? Kaip juos atskleidi ir vystai? Kaip Tavo širdies dovanos sušildo ir apšviečia Žemę?

 

Liūto ženklo simbolinės reikšmės mums taip pat primena apie džiaugsmą, entuziazmą, dėkingumą, atjautą ir meilę, apie buvimą autentišku ir unikaliu, apie dosnumą, kilniaširdiškumą. Tai atviros, drąsios ir mylinčios širdies kalba.

 

Mėnulio pilnaties šviesoje įsiklausyk, kokia Tavo širdies virpesių kalba? Kokia jos tiesa? Ar Tu su ja bendradarbiauji? Niekas kitas jos negali taip girdėti, kaip Tu (esantis arčiausiai), Tavo jausmai, emocijos, pojūčiai ir būsenos.

 

Saulė šioje pilnatyje keliaudama Vandenio ženklu primins apie bendruomenes, kolektyvus, grupes, visuomenę apie santykis su kitais, apie savasties išlaikymą santykiuose. Taip pat apie laisvę rinktis ir reikštis santykiuose. Apie įžvalgą ir poreikį atsinaujinti kitoje kokybėje.

 

Šios pilnaties raktas – širdies ir proto dermė.

 

  • O jeigu save mylėtum, priimtum ir palaikytum be jokių sąlygų, kaip Saulė?
  • O jeigu pasitikėtum ir širdies vedimu, ir proto įžvalga savo kelyje?
  • O jeigu apkabintum savo vidinį vaiką ir kartu su juo pažaistum?
  • Gal tuomet nuo Tavo šilumos viduržiemį pražys aplink žibuoklės?

     

    Kūrybiškos pilnaties linkėdama - Astrologė Ieva

    Grįžti į tinklaraštį